Twee artikels over de uitreiking van de Baillet Latour prijs voor het leefmilieu 2019

Deze onderscheiding is de belangrijkste prijs voor het leefmilieu in België die uitgereikt wordt aan private eigenaars.

Met trots mogen wij melden, dat deze prestigieuze prijs door één van onze klanten behaald werd. Dit voor zijn inspanningen die hij doet in het kader van leefmilieu en biodiversiteit in combinatie met gezonde landbouwpraktijken.

Het coördineren van dit alles is een hele klus. Loonwerkers overtuigen/bijstaan, optimalisatie van teeltrotatie , verbeteren van de grondstructuur, het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en het opvolgen van de eisen van de overheid zijn een dagdagelijkse bezigheid, en een fantastische uitdaging die AGRILAND met veel plezier vervult.

Deze samenwerking tussen de eigenaar, Regionaal landschap, de Vlaamse Landmaatschappij en AGRILAND, toont aan dat er heel wat te realiseren valt op het terrein.

Wat ook belangrijk is in dit hele verhaal, is dat een samenwerking tussen landbouw en natuur ( natuur inclusief landbouw) wel degelijk mogelijk is.

Samen met alle partners werkt AGRILAND samen met een wederzijds respect en aanvaarden wij ook elkaars eisen. Hierdoor voelt elke partij zich gestimuleerd tot een werkbare aanpak waarbij de natuur wordt bevorderd en de bedrijfsvoering wordt geoptimaliseerd. Samen regelen we het agrarisch – natuur – en landschapsbeheer.

Nieuwe uitdagingen qua klimaat en CO2 footprint staan ons te wachten. Daarom zijn we nu al volop bezig met smart farming, om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Dat dit de biodiversiteit ten goede komt, alsook het imago van landbouw sterk vooruit helpt staat als een paal boven water.

Dit is ook waar wij , als AGRILAND zijnde , voor staan en ons ook elke dag zullen blijven voor inzetten

Presentatie deze 5 februari 2018

Totaal van overtuigd dat de biodiversiteit ook beschermd kan worden door duurzaam landbouw, ondersteund Agriland NV het Wildlife Estates Label die gemaakt is om duurzaam natuurbeheer uitgevoerd door privé landeigenaars, te herkennen.

In dit kader, organiseert Agriland NV met Wildlife Estates ((http://www.wildlife-estates.eu/) deze 5 februari 2018 een presentatie van het label in aanwezigheid van de Heer Humberto Delgado Rosa, Director Natural Capital, DG ENVI, European Commission .

Wildlife Estate Label Steering Committee

Totaal van overtuigd dat maatschappelijk verantwoord landbouw zeker moet rekening houden met de biodiversiteit, deelneemt Agriland NV actief mee op de twaalfde Plenary Session of the Wildlife Estate Label Steering Committee die plaats zal vinden in Roemenië. www.wildlife-estates.eu

Agriland sponsort de Algemene Vergadering SRFB

Ga naar de website van SRFB

Agriland Ouest vestigt zich te Louverné

implantation-agriland