Onze waarden

Transparantie

Wij verzekeren aan onze klanten een volledige financiële transparantie.

De landbouwfacturen van verkoop en aankoop worden geanalyseerd en gevalideerd vooraleer ze worden doorgestuurd aan de belanghebbenden.

Alle gegevens van landbouwproducten, de landbouwmethodes, de grondanalyses, de rendabiliteit, de wettelijke en reglementaire bepalingen (verzamelaangifte, Natura 2000, mest, beheersovereenkomsten enz....), de verschillende subsidies van een specifiek perceel,... zijn gebundeld in één en hetzelfde programma en beschikbaar voor analyse.

Dankzij het invoeren van dit unieke softwarepakket, het welke alle actuele en historische gegevens van de landbouwpercelen bevat, kunnen zowel eigenaars als landbouwers de agrarische en de financiële rapportage hieromtrent verkrijgen.

Discretie

Bij AGRILAND wordt een lange termijn relatie opgebouwd met de klanten, gebaseerd op vertrouwen en discretie.

Expertise & Ervaring

AGRILAND werkt met een team van erkende en gespecialiseerde landbouwingenieurs, experts en managers die deskundigheid verzekeren dankzij hun 25 jarige ervaring.

Deze ploeg werkt in samenspraak met lokale deskundigen die de specifieke kenmerken van het terrein kennen. Onze beheerders en landbouwingenieurs zijn begaan met de economische winstgevendheid en werken met respect voor de agronomische waarden.

Dankzij hun ervaring weten zij de juiste techno-economische keuzes te maken betreffende de percelen, waarbij ze rekening houden met alle mogelijkheden en beperkingen.

Afwezigheid van belangenconflicten

Om belangenconflicten te vermijden, bezit AGRILAND geen grond en werkt met gekende regionale loonwerkers. Daarenboven, is ze volledig onafhankelijk tegenover haar leveranciers en loonwerkers.

Respect voor het leefmilieu

Wij helpen de eigenaar om een evenwicht te vinden tussen landbouw en natuur. Hierbij streven wij naar een maatschappelijk verantwoord landbouwbeleid, bijvoorbeeld door de reorganisatie van het milieu en de ecologische structuur in landbouweigendommen (hagen herplanten, vijvers aanleggen, perceelsrandenbeheer, erosieproblematiek, beheren van weilanden en wildakkers).

In navolging hiervan wordt er een duurzame en gerationaliseerde landbouw met milieu- maatregelen toegepast, rekening houdend met de ligging van de percelen en de vereisten van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.

De milieuprijs “ Interbrew-Baillet Latour” werd toegekend aan een domein dat door AGRILAND werd verzorgd & ingericht

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als landbouwer dragen we het "maatschappelijk verantwoord ondernemen" hoog in het vaandel.

AGRILAND streeft in overleg met haar klanten naar een evenwicht tussen het sociale aspect (creëren van lokale werkgelegenheid, ondersteuning van de lokale economie,...), het leefmilieu (vermindering van de invoer, beperken van residuen en pesticiden, zorg voor het landschap, zuinig omspringen met energie en biodiversiteit, respect van bodemkwaliteit, optimaliseren van grondstoffen,...) en het economisch luik van de landbouwonderneming.

BIV nummer : 101.094.

Voor meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren