De klant

Eigenaar en exploitant van een 200 Ha groot bedrijf met een melkveestal van 150 koeien in de Antwerpse Kempen.

De uitdagingen

Omdat de rentabiliteit van het melkveebedrijf niet meer verzekerd is, gaat de teeltverantwoordelijke met pensioen en wordt hij niet vervangen.

 

De oplossingen

Nadat Agriland een grondige economische analyse van het bedrijf heeft uitgevoerd, besluit de landbouwer het melkveebedrijf te stoppen en zijn vee te verkopen.

Op basis van het advies van Agriland tijdens het transformatieproces en in samenwerking met lokale industrieën en ondernemers zet de landbouwer in op groente- en akkerbouwgewassen.

Groenten planten
Foto van ©ELO

De resultaten

Dankzij de transformatie en het advies van Agriland is de boerderij weer gezond rendabel en de samenwerking met lokale ondernemers versterkt de maatschappelijke betrokkenheid en maakt het mogelijk om het vertrek van de bedrijfsleider te compenseren.

Suikerbieten
Foto van ©ELO