De klant

Eigenaar en exploitant van een 110 ha groot bedrijf in de Somme (Frankrijk) met een werkplaats voor de verwerking en afzet van aardappelen.

De uitdagingen

Omdat hij niet genoeg tijd heeft om zijn interventies op zijn gewassen te optimaliseren en zich wil richten op de verkoop van zijn aardappelproductie, wil deze boer het agrarisch en administratief beheer van zijn bedrijf delegeren aan een betrouwbare partner.

 

De oplossingen

Om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van de landbouwer te voldoen stelt Agriland het technische traject voor en beheert het de interventies van de loonwerkers.  Daarnaast zorgt Agriland voor alle administratieve aspecten: GLB-dossier, strooispecificatie, bemestingsplan, enz.

Landschap met zicht op de velden
Foto van ©ELO

De resultaten

Doel bereikt! Onder zijn leiding delegeert de boer de gehele teeltopvolging naar Agriland. Terwijl deze samenwerking de boer in staat stelt zich volledig te wijden aan de verwerking en verkoop van zijn aardappelen, levert de optimalisatie van de teeltwerkzaamheden een input besparing op.

Agrarische oogst
Foto van ©ELO

Deze casestudy is voor jou als je:

Landbouwer of exploitant van landbouwgrond