De klant

Als landbouwer met verschillende teelten op 110 ha in de Somme (Frankrijk) heeft onze klant al zo’n vijftien jaar een installatie voor de verwerking en de verkoop van aardappelen voor restaurants, frituren en grootkeukens (scholen en ziekenhuizen). In deze installatie zijn 3 personen halftijds tewerkgesteld en de landbouwer besteedt de andere helft van de tijd aan de verkoop en levering van de verwerkte producten.

De uitdagingen

Aangezien de “verwerkte aardappel” een sterke toegevoegde waarde heeft, maar ook en vooral tijdrovend is, werd gekozen om het teeltplan van het bedrijf extreem te vereenvoudigen: afwisseling van koolzaad-tarwe-gerst met als inherente gevolgen van deze “organisatorische optimalisering”: een daling van de rendabiliteit en problemen met onkruidbestrijding.

Naast deze problematiek komt bovendien het probleem van verouderd materieel en de wens om daar niet langer in te investeren.

De oplossingen van Agriland

  1. Herstel van de rendabiliteit van de teelten: Dit kon dankzij de invoering van 3 nieuwe teelten (vezellinnen, wikkezaad, bieten). Met als onmiddellijk gevolg de spreiding van de risico’s, gelinkt aan de wisselvalligheden van het klimaat en de volatiliteit van de markten voor landbouwgrondstoffen, wat zorgde voor een betere rendabiliteit en een relatief stabiele omzet. En op middellange termijn heeft dit toegelaten om het probleem van de onkruidbestrijding op te lossen.
  2. De landbouwer bevrijden van de dagdagelijkse operationele en organisatorische rompslomp: voortaan zorgt onze landbouwkundige voor het beheer ter plaatse van de werkzaamheden van de landbouwer en de technische opvolging van de teelten. Op de problematiek van het verouderde landbouwmateriaal wordt een antwoord gegeven met de tussenkomst van een loonwerker. Deze houdt zich ook bezig met de administratieve en reglementaire kant waarvoor de landbouwer vroeger zelf zorgde (traceerbaarheid van de werkzaamheden, stikstofreglementering, GLB-aangifte en hulp in het geval van administratieve controle of de tussenkomst van een landbouwexpert voor schade aan de teelten).
Landschap met zicht op de velden
Foto van ©ELO

De resultaten

Doel bereikt! De landbouwer behoudt de controle over de strategie van zijn bedrijf, maar besteedt nu al zijn tijd aan de “verwerkte aardappel” waardoor zijn rendabiliteit aanzienlijk verbetert.

Zijn teeltactiviteiten zijn opnieuw landbouwkundig en economisch gezond (de gemiddelde brutowinst per hectare is met 37% gestegen).

Deze casestudy is voor jou als je:

Landbouwer of exploitant van landbouwgrond

Zij vertrouwen ons