De klant

Onze klant bezit een landbouwbedrijf in de Condroz, waarop wij twee projecten voor het planten van hagen hebben voorgesteld.

Een 1ste project voor het planten van hagen

Dit deel van zijn landbouwbedrijf is opgedeeld in 2 percelen: akkerland van ongeveer 17ha en permanent grasland van ongeveer 10ha. De 1ste aanplanting is gelegen op de kruising van de twee landbouwpercelen. De haag zal worden geplant op het akkerland dat geschikter is voor beplanting dan het grasland, en zal een lengte van 200m hebben. Deze kan worden gebruikt als een open haag, d.w.z. met regelmatig onderhoud (om de 2-3 jaar) tot ze een maximale hoogte van 3 tot 4 m bereikt.

Een 2de project voor het planten van hagen

Dit is gelegen op een perceel van 3ha75, bewerkt voor voedergewassen, naast een permanente weide van 8ha78. De voorgestelde lengte van de haag is 100m.  Deze haag zal gesnoeid worden. Door op lage hoogte te snoeien krijgt men een beter struikachtig uitzicht en een betere bloei.

Resultaten

Door op deze plaatsen hagen te planten worden de percelen landschappelijk aantrekkelijker en versterken ze de bestaande struikgewas aanplant op het landbouwbedrijf. Op termijn zorgen deze twee hagen voor schaduwplekken voor het vee in de aanpalende weiden. Hagen verhogen ook de draagkracht van het landbouwmilieu voor de biodiversiteit. Met name soorten als geelgors en Europese hazen, waarvoor de aanplant van hagen uitermate gunstig zijn, worden ter plaatse gespot.

De betrokkenheid en de expertise van Agriland.

Agriland heeft de eigenaar voorgesteld om te kiezen uit een reeks hagen op één rij (een plant per 60 cm) die eens volgroeid een breedte van +- 3 m zullen hebben, afhankelijk van het snoeien aan de zijkanten. De haag is samengesteld uit verschillende variëteiten om een waaier van verschillende bloeiende en vruchtdragende planten te voorzien doorheen het seizoen, en zo de biodiversiteit te beschermen. Deze haagsoorten behoren tot de entomofiele soorten die heel wat bestuivende insecten aantrekken. De soorten worden gekozen rekening, houdende met de plaatselijke ecologische context.