Feuilles vues de près
Waardepictogram

Voor een duurzame en beredeneerde landbouw

Winstgevendheid en écologie verzoenen

In het besef dat grond essentieel is voor het leven, geloven we bij Agriland in een nieuwe vorm van landbouw die economische en ecologische prestaties combineert.

Om het natuurlijk erfgoed van uw gronden optimaal te benutten, beoefent Agriland een duurzame, beredeneerde en rendabele landbouw met respect voor het milieu en de biodiversiteit.

Omdat het toevoegen van waarde aan uw landbouwgrond verder gaat dan alleen financieel rendement, houdt onze actie, naast de eisen van de GLB-wetgeving, ook rekening met sociale en milieuoverwegingen.

Baies Papillon sur un arbre à papillon

Milieumaatregelen in de landbouw en sociale verantwoordelijkheid

Agriland staat in het hart van het rurale landschap van uw regio. Het creëert tewerkstelling en ondersteunt de ontwikkeling van de lokale economie.

Bovendien bevorderen onze teeltmethoden het onderhoud van de biotoop, het behoud van het dierlijk en plantaardig erfgoed en het behoud van landschapselementen in de landbouwgebieden.

Daarom pleit Agriland voor de uitvoering van agro-milieumaatregelen die aangepast zijn aan de situatie van de percelen en die de heropbouw van het netwerk en het ecologische weefsel bevorderen.

Verger

Voorbeelden van milieumaatregelen

  • Vrijwillige ontwikkeling van biotopen
  • Precisielandbouw die de ecologische voetafdruk van het bedrijf vermindert en vermindering van gewasbeschermingsmiddelen
  • Respect voor water en bodemstructuur
  • Herplanten van hagen om nestplaatsen te creëren en het wind breek effect te bevorderen
  • Installatie van grasstroken om de dieren in het wild te huisvesten en erosie te bestrijden

Agrarisch nieuws