Agriland heeft onlangs een klant geholpen bij de aanleg van een hoge stamboomgaard.

Hiervoor hebben we een beroep gedaan op een lokale en gekwalificeerde aannemer en hebben we variëteiten geselecteerd rekening houdend met de bodem- en klimaatomstandigheden van het land.

Daarnaast heeft Agriland het beheer van de administratieve procedures voor het verkrijgen van subsidies voor de aanplant en het onderhoud van de boomgaard overgenomen.

De bomen zijn geplant, en binnenkort zullen er vele verschillende vruchten groeien!