Agriland benadert haar klanten en wat voor hen belangrijk is op een respectvolle en verantwoordelijke manier dankzij een professioneel ingesteldheid op alle niveaus van de organisatie.

 • Pictogramme expertise et exactitude

  Deskundigheid en nauwkeurigheid

  Met 35 jaar ervaring zal ons team van landbouwingenieurs, experts en ervaren managers u eerlijk en degelijk advies geven.

  • Op technisch en agrarisch niveau: Onze agronomen zullen de juiste technische en economische keuzes maken voor uw percelen, rekening houdend met hun potentieel en hun beperkingen, en altijd met aandacht voor uw noden en trouw aan uw project.
  • Op administratief, boekhoudkundig en regelgevend gebied: Agriland maakt er een erezaak van om de structuur, de conformiteit en de termijnen te respecteren.
 • Pictogramme coordination d'acteurs locaux

  Coördinatie van lokale actoren

  Agriland is sterk betrokken met het plattelandsleven  van uw regio, door samen te werken, te coördineren,  lokale exploitanten en loonwerkers bij elkaar te brengen, en zorgt zo voor winstgevende en voor iedereen eerlijke partnerschappen.

 • Pictogram objectiviteit en neutraliteit

  Objectiviteit en neutraliteit

  Om u een neutraal advies zonder belangenvermenging te garanderen bezit Agriland noch grond of machines. Als landbouwer is Agriland onafhankelijk van haar leveranciers en netwerk van loonwerkers. Deze neutraliteit is ook van toepassing op onze relaties met onze klanten, zeker wanneer zij geconfronteerd worden met een situatie van gezamenlijke eigendom van activa.

 • Pictogramme transparence et traçabilité

  Transparantie en traceerbaarheid

  Wij werken voor u, op uw bedrijf en op uw grond, en stellen alles in het werk om totale transparantie en traceerbaarheid te garanderen.

  Dankzij een IT-infrastructuur die perfect is aangepast aan onze business, worden alle gegevens met betrekking tot input, opbrengsten, wettelijke beperkingen en subsidies die specifiek zijn voor elk perceel verzameld en geaggregeerd. Op basis hiervan worden er systematisch gedetailleerde agrarische en financiële verslagen naar u gestuurd zodat u te allen tijde op de hoogte bent.

 • Pictogramme confiance et intégrité

  Vertrouwen, integriteit en solidariteit

  Bij Agriland willen we ook onze actie op een verantwoorde manier uitvoeren en liefdadigheidsprojecten steunen die ons dierbaar zijn. Zo steunt Agriland de Belgo-Colombian Child Work Association die al meer dan 40 jaar lokale verenigingen in Colombia bijstaat die zich toeleggen op de opvang, bescherming en opvoeding van kinderen in gebieden van extreme armoede.

 • Pictogramme respect de la terre et de la biodiversité

  Respect voor de bodem en de biodiversiteit

  Agriland zorgt voor een duurzame en beredeneerde landbouw met respect voor het milieu en de biodiversiteit in het besef dat de bodem het kostbaarst is en in de overtuiging dat het mogelijk is om economische prestaties te verzoenen met respect voor milieu en agronomie.

  Aanplanten van hagen, bestuivingsvariëteiten, ecologische corridors , vermindering van de gewasbeschermingsmiddelen, uitvoering van milieumaatregelen in de landbouw  … Ontdek Agriland Green of hoe de Interbrew-Baillet Latour milieuprijs werd toegekend aan een domein dat we nieuw leven hebben ingeblazen.