Koolstofopslag in de bodem is een aanvulling op het verminderen van de CO2-uitstoot om zo koolstofneutraliteit te behalen. De akkerbouw sector vertegenwoordigt 86% van dit extra opslagpotentieel.
In de regio Normandië voert Agriland, samen met de coöperatie Creully, proeven uit met koolstofopslag in de koolzaadteelt.

Om CO2 zoveel mogelijk op te vangen en op te slaan begeleidt Agriland de landbouwer bij het inzetten op verandering op basis van de volgende praktijken:
• Volledige grondbewerking –> Vereenvoudigde bewerkingstechnieken
• Geen gewassen –> Introductie van tussenteelten die stikstof vangen
• Geen aanvoer van organisch materiaal –> Aanvoer van compost en champignonmest
• Verkoop van stro na de oogst –> Verkoop van slechts één strobaal op twee om de humuslaag te stimuleren


De toegepaste teelttechnieken, hebben bijgedragen tot de overgang naar koolstofneutraliteit, de instandhouding van de bodemvruchtbaarheid en de verhoging van het inkomen van het landbouwbedrijf.
De CO2-opslag in de bodem wordt geschat op € 27/ton koolzaad, ofwel een meerwaarde van € 103/ha koolzaad voor onze klant.

Zij vertrouwen ons