Als exploitant van landbouwgrond doet u er alles aan om ervoor te zorgen dat uw bedrijf duurzaam is en goed loopt. U wil ondersteund worden door een betrouwbare partner die ervaren is en dicht bij uw realiteit staat.

Technisch of reglementair advies, tijdelijke exploitatie van uw gronden, optimalisering van de productiviteit, herziening van de werking van uw bedrijf of uitvoering van milieumaatregelen in de landbouw … Agriland werkt al bijna 35 jaar met u samen en maakt van uw doelstellingen een prioriteit!

Wij willen ons absoluut niet opdringen. Wij zijn bij u thuis en zullen altijd naar uw wensen handelen.

Ontdek onze veelgestelde vragen

Raadpleeg de vragen / antwoorden

Zij vertrouwen ons

Laten we samen zorgen voor wat voor jou belangrijk is

  • In functie van uw wensen en met respect voor uw projecten
  • Audit van uw gronden en studie van een agronomisch project op maat
  • Exploitatie van uw landbouwgrond, vruchtwisseling en technische opties
  • Aankoop van inputs, verkoop van output en onderhandelingen
  • Coördinatie en begeleiding van lokale landbouwactoren
  • Toepassen van milieumaatregelen in de landbouw en behoud van de biodiversiteit
  • Administratief en reglementair beheer en optimalisatie
  • Analytische en boekhoudkundige opvolging
  • Duidelijke en gedetailleerde rapportering

Veelgestelde vragen

De landmanager verantwoordelijk van uw dossier zal bij u langskomen om deze samen te overlopen.

Ja, het is mogelijk. Een afspraak zal gepland worden met de loonwerker om ons manier van werken toe te lichten en de prijzen vast te leggen. Agriland heeft een database van prijzen om een correct akkoord te sluiten, winstgevend voor iedereen en marktconform.

Het administratief departement van Agriland zal deze contacteren om een afspraak te plannen. De manier van samenwerking zal gevalideerd worden. Een analytische boekhouding zal opgesteld worden om de brutomarge van elke teelt te kennen.

Elke Agriland landmanager werkt nauw samen met een administratieve collega en neemt alle reglementaire documenten die met de landbouwexploitatie verband houden voor zijn rekening: GLB-aangifte, traceerbaarheidsfiches, meststoffenbeheer, opvolging van de agromilieumaatregelen….

Agriland heeft een team van agronomen, elk verantwoordelijk van een bepaalde regio.

Met groot plezier, een harmonieuse samenwerking is zeer constructief.

Agriland heeft met de tijd een belangrijk netwerk geschapen en is non-stop op zoek naar nieuwe markten en is zeer actief met de agrovoedingsindustrie.

Agriland hanteert een win-win politiek met haar leveranciers. Natuurlijk spelen de grote aankoopvolumes in haar voordeel. Daarbij is ook de rol van de Agriland agronomen belangrijk. Zij beheren op een onafhankelijke manier alle interventies en het optimaal gebruik van productie middelen wat als gevolg heeft dat men veel minder moet kopen.

Agrarisch nieuws