Als eigenaar van landbouwgrond in België wil u de opbrengst ervan optimaliseren en genieten van de steun van een betrouwbare partner.

Al bijna 35 jaar stelt Agriland zijn expertise ter beschikking en biedt het een waaier van diensten op maat aan om de waarde van uw grondbezit te verhogen, in alle sereniteit.

Trouw aan onze waarden en met efficiëntie, nauwgezetheid en integriteit als kernwoorden is onze missie duidelijk: het optimaliseren van het rendement van uw gronden met tegelijkertijd de garantie van een positieve maatschappelijke en ecologische impact.

Ontdek onze veelgestelde vragen

Raadpleeg de vragen / antwoorden
Landschap met zicht op de velden

Zij vertrouwen ons

Winstgevendheid, gemoedsrust en transparantie

  • In functie van uw wensen en met respect voor uw projecten
  • Audit van uw gronden en studie van een agronomisch project op maat
  • Exploitatie van uw landbouwgrond, vruchtwisseling en technische opties
  • Aankoop van inputs, verkoop van output en onderhandelingen
  • Coördinatie en begeleiding van lokale landbouwactoren
  • Toepassen van milieumaatregelen in de landbouw en behoud van de biodiversiteit
  • Administratief en reglementair beheer en optimalisatie
  • Analytische en boekhoudkundige opvolging
  • Duidelijke en gedetailleerde rapportering

Veelgestelde vragen

De landmanager van Agriland, toekomstige verantwoordelijke van uw dossier zal, als u het wenst, met u ter plaatse gaan. Hij zal u de agronomische kenmerken van u percelen toelichten. Als u niet de tijd heeft om ter plaatse te gaan, is het mogelijk om een rapport te verkrijgen.

De agronoom zal dit nakijken en zal zijn mening geven. De bodem moet absoluut beschermd worden.

Agriland zal u het resultaat hiervan toelichten et de nodige stappen ondernemen om de bodem te verbeteren indien nodig.

Als u dat wenst, kunnen we u een satellietplan bezorgen waarop uw percelen afgebakend en de teelten aangeduid zijn.

Ja, Agriland heeft een heel team. Het zou niet mogelijk zijn om iemand van Gent te laten werken in de omgeving van Hasselt.

Als u een welbepaalde teelt niet wenst op uw percelen, zal dit gerespecteerd worden.

Agriland beschikt in zijn Agriland Green departement over een biotoop manager die zulke vragen opvolgt.

Zeker en vast. We hebben een departement die dergelijke vragen beantwoordt en laat uitvoeren, namelijk Agriland Green.

Zeker en vast en dit motiveert onze landmanager omdat hij zijn werk mag tonen.

Agriland is sterk betrokken met het plattelandsleven van uw regio, door samen te werken, lokale exploitanten en loonwerkers bij elkaar te brengen, en zorgt zo voor winstgevende en voor iedereen eerlijke partnerschappen.

Langsheen de gracht zullen grasstroken aangebracht worden om de waterkwaliteit te beschermen. Tevens zijn er zeer strikte normen te respecteren, wat we ook begrijpen en normaal vinden.

Ik ben geen agronoom maar toch wens ik te weten wat er gebeurt. Agriland maakt zich sterk om de woordenschat eigen aan de landbouw te vulgariseren om het begrip ervan te vergemakkelijken.

Agrarisch nieuws