De klant

Eigenaar van 40 ha gewassen in Waals-Brabant.

De uitdagingen

Deze landeigenaar heeft gronden om te bewerken. Daarvoor is hij op zoek naar een landbouwer die naar hem luistert en zijn visie op zijn agrarisch patrimonium begrijpt. Bovendien wordt deze landeigenaar geconfronteerd met ernstige erosieproblemen die hij moet oplossen.

 

De oplossingen

Agriland luistert naar het project en haar agronomen maken de juiste technische en economische keuzes op de percelen, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen. Om het project van de eigenaar te respecteren, betrekt Agriland hem bij de te nemen beslissingen.

Landschap met zicht op de velden
Foto van ©ELO

De resultaten

Naarmate nieuwe landbouwtechnieken worden toegepast, worden er anti-erosiemaatregelen ontwikkeld.

Om altijd een perfecte transparantie van de gebruikte methodes te garanderen, wordt er jaarlijks een rondgang op de velden gemaakt met de eigenaar.

Landschap met uitzicht op de vlaktes
Foto van ©ELO

Deze casestudy is voor jou als je:

Eigenaars van landbouwgrond