De klant

Voor onze klant Tanguy is het beheer van landbouw- en bosgebieden een familieaangelegenheid.

In 2011 hergroepeert de familie de landbouwgronden in een bvba met als doel de duurzaamheid van het landgoed te waarborgen. Voor het beheer doet Tanguy een beroep op de diensten van Agriland.

De uitdagingen

In het verleden stelden we vast dat agrarische landschappen werden verweven met hagen, bosjes en boomgaarden, en Tanguy wil graag de voordelen hiervan op zijn land herontdekken met passende ontwikkelingen.

De oplossing

Hij kiest voor de uitvoering van een agrobosbouwproject om het optimale gebruik van zijn landbouwgrond te combineren met een ontwikkeling die de biodiversiteit bevordert. Daarom worden er enkele jaren later rijen populieren geplant in 15 ha akkerland.

Betrokkenheid en expertise van Agriland

Onze aanbevelingen voor het bedrijf van Tanguy:  

  • Aanplanten van bomenrijen om de 33 m, waardoor de landbouwmachines erlangs kunnen.
  • Aantrekken van loopkevers en andere nuttige insecten ter bestrijding van ongedierte (naaktslakken, bladluizen, enz.)  
  • Aanplanten van verschillende soorten planten om de groei van “onkruid” te voorkomen (zoals distel, zuring, melkdistel, …. ) en om de aanwezigheid van nuttige insecten te bevorderen (bv. loopkevers).

Verschillende landbouwtechnieken werden gebruikt om onze aanbevelingen uit te voeren. Deze technieken zijn divers en gevarieerd: niet ploegen op een beredeneerde manier, het verrijken van de bodem door de afbraak van organisch materiaal in de toplaag, het stimuleren van de hergroei met meststoffen en het vernietigen van het plantendek door walsen in koudere periodes.

 

Getuigenis

“Onze samenwerking met Agriland heeft ons erkenning en het Wildlife Estate label opgeleverd. Dit label, dat we in 2018 kregen, deed ons veel plezier omdat het de inspanningen van landmanagers, zoals wij, voor de ontwikkeling van de biodiversiteit op hun gronden in de schijnwerper brengt en erkent. Het is iets om trots op te zijn en ook een aanmoediging om in deze richting verder te doen!”

Deze casestudy is voor jou als je:

Landbouwer of exploitant van landbouwgrond

Zij vertrouwen ons