De klant

Eigenaar en exploitant van een domein dat bestaat uit 190 ha landbouwgrond in de zandleemstreek van Henegouwen.

De uitdagingen

Het onderhoud van het landgoed vraagt om meer inkomsten en de eigenaar wil de biodiversiteit op zijn bedrijf bevorderen.

 

De oplossingen

Agriland werkt samen met de landbouwer om de vruchtwisseling te optimaliseren, de bodem te regenereren, nieuwe gewassen te planten en lokale markten te vinden. Agriland implementeert ook agro-milieumaatregelen en creëert een ecologisch netwerk dat de biodiversiteit bevordert.

Insecten op bloemen
Foto van ©ELO

De resultaten

Missie volbracht: de bedrijfsopbrengsten groeien en maken het nu mogelijk om het onderhoud van het landgoed te financieren. Bovendien bloeit de biodiversiteit op en komt deze ten goede aan de landbouwactiviteit en de plaatselijke flora en fauna!

Insecten op een bloem
Foto van ©ELO