Een herwaardering van uw exploitatie

Talrijke uitbaters/eigenaars doen beroep op onze diensten om de rentabiliteit van hun landbouwuitbatingen terug tot bloei te brengen, alsmede voor de opwaardering van hun patrimonium in het kader van een duurzaam beleid.

Dit leidt meestal tot een structuurverandering van hun landerij(en) en tot een omschakeling naar landbouwtechnieken van hogere kwaliteit of naar andere valorisatiemethodes.

Onder haar toezicht kunnen bodem- en landschapsverbeteringen aangebracht worden zoals het aanleggen van grasstroken, heggen, houtkanten als het uitvoeren van drainage- en irrigatiewerkenen, dit zonder afbreuk te doen van de agrarische waarde van de grond.

Voor meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren